Uchwała nr XIX/157/2020RMz dnia 11 września 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr XIX/157/2020
RM
z dnia 11 września 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:


Treść uchwały (9659kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (21 września 2020, 12:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153