Uchwała nr XVII/152/2020RMz dnia 7 sierpnia 2020w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2022.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XVII/152/2020
RM
z dnia 7 sierpnia 2020


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821) uchwala się , co następuje:


Treść uchwały (3254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (14 sierpnia 2020, 14:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188