Uchwała nr XVII/151/2020RMz dnia 7 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.19 ust 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r. poz. 1437, poz. 1495,z 2020 r. poz. 284 ) uchwala się co następuję:

Uchwała nr XVII/151/2020
RM
z dnia 7 sierpnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.19 ust 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r. poz. 1437, poz. 1495,z 2020 r. poz. 284 ) uchwala się co następuję:


Treść uchwały (284kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (14 sierpnia 2020, 14:15:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198