Uchwała nr XVII/150/2020RMz dnia 7 sierpnia 2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/150/2020
RM
z dnia 7 sierpnia 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (2649kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (14 sierpnia 2020, 14:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218