Uchwała nr XII/100/2019RMz dnia 29 listopada 2019w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Kłóbce.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, poz. 1696, poz. 1815 ), oraz art. 127 ust. 2 i art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60, poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/100/2019
RM
z dnia 29 listopada 2019


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Kłóbce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, poz. 1696, poz. 1815 ), oraz art. 127 ust. 2 i art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60, poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (538kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (7 grudnia 2019, 13:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292