Uchwała nr XI/89/2019RMz dnia 8 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018r., poz. 2244) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 738) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/89/2019
RM
z dnia 8 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018r., poz. 2244) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 738) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1020) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (2091kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (15 listopada 2019, 19:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241