Uchwała nr XI/85/2019RMz dnia 8 listopada 2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/85/2019
RM
z dnia 8 listopada 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (8505kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (15 listopada 2019, 19:40:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248