Uchwała nr X/76/2019RMz dnia 10 października 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 9ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716), Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/76/2019
RM
z dnia 10 października 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 9ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716), Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala, co następuje:


Treść uchwały (1585kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (16 października 2019, 11:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262