Uchwała nr X/72/2019RMz dnia 10 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) i art. 30 ust. 6 i 6 a , art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala co następuje:

Uchwała nr X/72/2019
RM
z dnia 10 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) i art. 30 ust. 6 i 6 a , art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala co następuje:


Treść uchwały (666kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (16 października 2019, 10:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265