Uchwała nr III/13/2018RMz dnia 19 grudnia 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2027.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2018 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr III/13/2018
RM
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2018 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:


Treść Uchwały (7103kB) pdf
wykaz głosowania (266kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (24 grudnia 2018, 11:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304