Uchwała nr II/10/2018RMz dnia 5 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018r., poz. 745) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1018) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/2018
RM
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018r., poz. 745) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1018) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (2107kB) pdf
Wykaz głosowań do Uchwały (275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (9 grudnia 2018, 19:34:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468