Uchwała nr XXV/252/2017RMz dnia 10 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/252/2017
RM
z dnia 10 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (2106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (15 listopada 2017, 14:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368