Uchwała nr XIX/183/2016RMz dnia 23 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIX/183/2016
RM
z dnia 23 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) uchwala się co następuje:


Treść Uchwały (571kB) pdf
Załączniki do Uchwały (4098kB) pdf
Objaśnienie do uchwały (3799kB) pdf
Uzasadnienie do uchwały (533kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (30 grudnia 2016, 09:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359