Uchwała nr XVIII/180/2016RMz dnia 1 grudnia 2016w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu we Włocławku, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/180/2016
RM
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu we Włocławku, uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (1774kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (8 grudnia 2016, 13:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349