Uchwała nr XVIII/175/2016 RMz dnia 1 grudnia 2016w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, poz. 1579), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579, M.P z 2016 r. poz. 779, poz. 979) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/175/2016
RM
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, poz. 1579), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579, M.P z 2016 r. poz. 779, poz. 979) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579.), uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały cz.1 (10240kB) rar
Treść Uchwały cz.2 (479kB) rar

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (8 grudnia 2016, 13:21:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371