NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/173/2016 RMz dnia 1 grudnia 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579, M. P z 2016r., poz. 779, poz. 979) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/173/2016
RM
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579, M. P z 2016r., poz. 779, poz. 979) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (1298kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (8 grudnia 2016, 13:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442