Uchwała nr IV/17/2006RMz dnia 21 grudnia 2006ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego Na podstawie art. 174 ust. 4 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr IV/17/2006
RM
z dnia 21 grudnia 2006


ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego

Na podstawie art. 174 ust. 4 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:
 
§1.
Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim działającego jako zakład budżetowy w wysokości:
 
1. produkcja i dostarczanie wody                                                   -do   1 m³ dotacja      0,08 zł,
2. odbiór i oczyszczanie ścieków                                                   -do   1 m³ dotacja      1,30zł,
3. składanie nieczystości stałych                                                    -do   1 m³ dotacja  175,22 zł,
4. utrzymanie mieszkań komunalnych                                           -do   1 m² dotacja    13,32 zł,
5. utrzymanie szaletu                                                                      -do   1 m² dotacja  394,41 zł,
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 grudnia 2006 roku.
 
Przyjmując stawki jednostkowe w przedstawionej uchwale w budżecie zabezpieczono dotację w zakresie limitów:
 

Produkcji i dostarczania wody -         utrzymanie sieci wodociągowej
157.500 m³ x 0,08 zł = 12.600 zł
 

Odbiór i oczyszczanie ścieków                   43.754`m3 x 1,30 zł = 56.880 zł
 
3.   Składowanie nieczystości stałych do 1 tony odpadów
                        100 t x 175,22 zł  = 17.522 zł
     

Utrzymanie mieszkań komunalnych                   3.363,2 m² x 13,32 zł = 44.798 zł
 

Utrzymanie szaletu                 71,50 m² x 394,41 zł = 28.200 zł
 
                                         __________________________________
 
                                         RAZEM DOTACJA          -       160.000 zł

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (29 grudnia 2006, 12:50:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571