Uchwała nr XI/93/2015 RMz dnia 22 grudnia 2015w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2016.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) i art 4¹ ust. 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1286, 1916) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/93/2015
RM
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) i art 4¹ ust. 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1286, 1916) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (2897kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (30 grudnia 2015, 13:13:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422