Uchwała nr XI/89/2015RMz dnia 22 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/89/2015
RM
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (4399kB) pdf
Załącznik do Uchwały (4096kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (30 grudnia 2015, 13:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396