Uchwała nr X/84/2015 RMz dnia 25 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8, art. 10 ust. 1-3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/84/2015
RM
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8, art. 10 ust. 1-3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (1727kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (26 listopada 2015, 13:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414