Uchwała nr X/82/2015 RMz dnia 25 listopada 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r., poz. 4, z 2015 r. poz. 1045) oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r, poz. 1025) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/82/2015
RM
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r., poz. 4, z 2015 r. poz. 1045) oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r, poz. 1025) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (629kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (26 listopada 2015, 13:35:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413