Uchwała nr X/80/2015 RMz dnia 25 listopada 2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2024.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/80/2015
RM
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (2693kB) pdf
Załącznik do Uchwały (3257kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (26 listopada 2015, 13:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392