Uchwała nr II/9/2006RMz dnia 29 listopada 2006 sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Na podstawie art. 25 ust 4 i ust 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Uchwała nr II/9/2006
RM
z dnia 29 listopada 2006


sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 25 ust 4 i ust 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się ryczałt miesięczny w wysokości  dla:
-przewodniczącego – 760,00 zł
-wiceprzewodniczącego – 380,00 zł
 
§ 2
 
Traci moc uchwała nr IV/25/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 21 grudnia 2002r.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 grudnia 2006, 14:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872