Uchwała nr VIII/68/2015 RMz dnia 18 września 2015w sprawie wyborów ławników na kadencję w latach 2016 - 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 160, 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509, z 2013 r. poz. 1433, 1247) uchwala się co następuje:

Uchwała nr VIII/68/2015
RM
z dnia 18 września 2015


w sprawie wyborów ławników na kadencję w latach 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 160, 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509, z 2013 r. poz. 1433, 1247) uchwala się co następuje:


Treść Uchwały (1199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (23 września 2015, 13:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362