Uchwała nr VIII/58/2015 RMz dnia 18 września 2015w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w KłóbceNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. 379, 1072), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446, z 2015 r., poz. 397), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. 532, 238, 1117, 1130, 1190) oraz Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejesrtu zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r., poz. 1943) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/58/2015
RM
z dnia 18 września 2015


w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. 379, 1072), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446, z 2015 r., poz. 397), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. 532, 238, 1117, 1130, 1190) oraz Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejesrtu zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r., poz. 1943) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały (943kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (23 września 2015, 12:54:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322