NULL string(0) ""

Uchwała nr II/7/2006RMz dnia 29 listopada 2006w sprawie: powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn.zm)

Uchwała nr II/7/2006
RM
z dnia 29 listopada 2006


w sprawie: powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn.zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
Powołuje się następujące komisje stałe:
 
1. Komisja Budżetowo – Gospodarcza
 
1.Gawłowski Mirosław -przewodniczący
2. Polichnowski Marian -wiceprzewodniczący
3. Małachowski Marek -członek
4. Sierakowski Andrzej -członek
5. Kraszewski Lech -członek
 
2.Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
1. Seklecki Piotr -przewodniczący
2. Jędrzejewski Józef - wiceprzewodniczący
3. Polichnowski Marian -członek
4. Pieczkowski Henryk -członek
5. Kraszewski Lech -członek
 
 
 
3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
 
1. Wojciechowska Elżbieta -przewodniczący
2. Gientka Mieczysław  - wiceprzewodniczący
3. Sierakowski Andrzej -członek
4. Fudała Eliza -członek
5. Wójtowicz Stanisław -członek
 
4.Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych
 
1.Jędrzejewski Józef  -przewodniczący
2. Wójtowicz Stanisław  - wiceprzewodniczący
3. Małachowski Marek -członek
4.Seklecki Piotr -członek
5.Koralewski Jan - członek
 
§ 2
 
Powołuje się następujące komisje doraźne:
 
1.     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 
1. Koralewski Jan -przewodniczący
2. Gientka Mieczysław - wiceprzewodniczący
3. Sierakowski Andrzej -członek
4.Fudała Eliza -członek
5. Wojciechowska Elżbieta -członek
 
2.     Komisja Statutowa
1.Piwiński Stanisław  -przewodniczący
2.Wojciechowska Elżbieta - wiceprzewodniczący
3.Polichnowski Marian -członek
4. Fudała Eliza -członek
5.Pieczkowski Henryk - członek
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 grudnia 2006, 13:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2173