Uchwała nr II/6/2006RMz dnia 29 listopada 2006w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowegoNa podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)

Uchwała nr II/6/2006
RM
z dnia 29 listopada 2006


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1.Wójtowicz Stanisław -przewodniczący
2.Jędrzejewski Józef - wiceprzewodniczący
3.Gientka Mieczysław - członek
4. Seklecki Piotr - członek
5.Małachowski Marek  -członek
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 grudnia 2006, 13:54:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1917