Uchwała nr II/5/2006RMz dnia 29 listopada 2006w sprawie: ustalenia liczby, rodzaju oraz składu osobowegokomisji Rady Miejskiej Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Uchwała nr II/5/2006
RM
z dnia 29 listopada 2006


w sprawie: ustalenia liczby, rodzaju oraz składu osobowegokomisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się pięć stałych komisji rady po pięć osób każda, t.j.:
1.Komisja Rewizyjna– 5 osób,
2.Komisja Budżetowo-Gospodarcza – 5 osób,
3.Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 osób,
4.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 5 osób,
5.Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5 osób.
 
§ 2
 
Ustala się dwie komisje doraźne po pięć osób każda
1.Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 5 osób
2.Komisja Statutowa – 5  osób
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 grudnia 2006, 13:51:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558