NULL string(0) ""

Uchwała nr I/2/2006RMz dnia 24 listopada 2006w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu KujawskimNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Uchwała nr I/2/2006
RM
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Stwierdza się że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim został wybrany Radny Janusz Złotowski.
 
§2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (27 listopada 2006, 13:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1859