Uchwała nr XXXVI/202/2006RMz dnia 26 października 2006w sprawie: przyznania w roku 2006 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Na podstawie art. 81 ust. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr: 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz § 12 uchwały Nr: XXXVI/202/2006 Rady Miejskiej w Lubienia Kuj. z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ( Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. Nr 74, poz. 1391 )

Uchwała nr XXXVI/202/2006
RM
z dnia 26 października 2006


w sprawie: przyznania w roku 2006 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

Na podstawie art. 81 ust. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr: 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz § 12 uchwały Nr: XXXVI/202/2006 Rady Miejskiej w Lubienia Kuj. z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ( Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. Nr 74, poz. 1391 )


Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1.
Przyznaje się w roku 2006 w trybie Uchwały Nr XXXVI/202/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia  26 października  2006 r. dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Prokopa w Kłóbce w łącznej kwocie 5.000 zł. Z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kuj. w łącznej kwocie 8.000 zł. z przeznaczeniem na remont i renowację organów w Lubieniu Kuj.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie (20kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (31 października 2006, 15:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675