NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/193/2006RMz dnia 8 września 2006w sprawie: zbycia nieruchomości we wsi Kaliska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIV/193/2006
RM
z dnia 8 września 2006


w sprawie: zbycia nieruchomości we wsi Kaliska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża zgodę, aby Burmistrz Lubienia Kujawskiego zbył działkę gruntu położoną we wsi Kaliska, nr 232/11 o pow. 6,23 ha, KW 62016, stanowiącą własność Gminy Lubień Kujawski.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (18 września 2006, 11:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 970