Uchwała nr NR II/5/2014RMz dnia 10 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Lubień Kujawski z dnia 16 marca 2007 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 55, poz. 874) uchwala się, co następuje

Uchwała nr NR II/5/2014
RM
z dnia 10 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.

Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Lubień Kujawski z dnia 16 marca 2007 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 55, poz. 874) uchwala się, co następuje


treść uchwały (395kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (31 grudnia 2014, 08:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495