NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XXXIX/291/2014RMz dnia 31 października 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr NR XXXIX/291/2014
RM
z dnia 31 października 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (27 listopada 2014, 19:55:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908