NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/282/2014RMz dnia 25 września 2014w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/282/2014
RM
z dnia 25 września 2014


w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (765kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (9 października 2014, 18:07:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562