Uchwała nr XXXIII/191/2006RMz dnia 28 lipca 2006w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojny, gm. Lubień Kuj.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 ( lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr: 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XXXIII/191/2006
RM
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojny, gm. Lubień Kuj.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 ( lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr: 142, poz. 1591 z późn. zm. )


Rada Miejska
uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojny, gm. Lubień Kuj.” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w kwocie 482.585,28 zł. Nie większej niż wysokość kwoty dofinansowania.
 
 1. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanowione jest na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy na realizację tego projektu.
 
2. Realizacja zobowiązania w sprawie dofinansowania zadania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) następowało będzie z dochodów własnych gminy.
 
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie (20kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (17 sierpnia 2006, 13:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142