Uchwała nr XXXVI/275/2014RMz dnia 24 lipca 2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645, 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986,1456, 1548) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/275/2014
RM
z dnia 24 lipca 2014


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645, 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986,1456, 1548) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (859kB) pdf

załączniki (8251kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (31 lipca 2014, 14:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412