Uchwała nr XXXV/270/2014RMz dnia 6 czerwca 2014w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r . poz. 379), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Lubienia Kujawskiego z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/270/2014
RM
z dnia 6 czerwca 2014


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r . poz. 379), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Lubienia Kujawskiego z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, uchwala się, co następuje:


treść uchwały (858kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (16 czerwca 2014, 15:08:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492