Uchwała nr XXXV/266/2014RMz dnia 6 czerwca 2014w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Lubień Kujawski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/266/2014
RM
z dnia 6 czerwca 2014


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Lubień Kujawski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, uchwala się, co następuje:


treść uchwały (723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (16 czerwca 2014, 14:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520