NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/250/2013RMz dnia 20 grudnia 2013w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Stowarzyszenie „Z drugiej strony”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 654 i 1318) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/250/2013
RM
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Stowarzyszenie „Z drugiej strony”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 654 i 1318) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 stycznia 2014, 20:20:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819