NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/249/2013RMz dnia 20 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz art. 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/249/2013
RM
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz art. 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się co następuje:


treść uchwały (3697kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 stycznia 2014, 20:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654