Uchwała nr XXXII/247/2013RMz dnia 20 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/247/2013
RM
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (37kB) pdf
załączniki (567kB) rar

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 stycznia 2014, 20:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889