Uchwała nr XXXII/246/2013RMz dnia 20 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/246/2013
RM
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (31kB) pdf
załączniki (165kB) rar

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 stycznia 2014, 20:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537