Uchwała nr XXXII/245/2013RMz dnia 20 grudnia 2013w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/245/2013
RM
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (34kB) pdf
załącznik (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 stycznia 2014, 19:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511