Uchwała nr XXXI/242/2013RMz dnia 25 listopada 2013w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu we Włocławku, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/242/2013
RM
z dnia 25 listopada 2013


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu we Włocławku, uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1394kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (9 grudnia 2013, 18:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 605