Uchwała nr XXXI/241/2013RMz dnia 25 listopada 2013w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 41 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654), art. 13 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/241/2013
RM
z dnia 25 listopada 2013


w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 41 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654), art. 13 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (766kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (9 grudnia 2013, 18:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614