Uchwała nr XXXI/240/2013RMz dnia 25 listopada 2013w sprawie nabycia na rzecz gminy Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654) oraz art. 66 § 1 pkt 2, § 2 pkt 2, § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/240/2013
RM
z dnia 25 listopada 2013


w sprawie nabycia na rzecz gminy Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 654) oraz art. 66 § 1 pkt 2, § 2 pkt 2, § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (856kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (9 grudnia 2013, 18:45:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532