Uchwała nr XXXI/239/2013RMz dnia 25 listopada 2013w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, z 2005r. Nr 143 poz. 1199, z 2006r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775, z 2007r. Nr 109 poz. 747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2013r. poz. 660), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2009r. Nr 215 poz. 1674 oraz z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/239/2013
RM
z dnia 25 listopada 2013


w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, z 2005r. Nr 143 poz. 1199, z 2006r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775, z 2007r. Nr 109 poz. 747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2013r. poz. 660), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2009r. Nr 215 poz. 1674 oraz z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (570kB) pdf
załączniki (9337kB) rar

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (9 grudnia 2013, 18:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721