Uchwała nr XXXIII/189/2006RMz dnia 28 lipca 2006w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie Na podstawie art.30, pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 159, poz1547 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXIII/189/2006
RM
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Na podstawie art.30, pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 159, poz1547 z późn.zm.)Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1
Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.
§2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (31 lipca 2006, 11:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1482