Uchwała nr XXX/232/2013RMz dnia 17 października 2013w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 § 2 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/232/2013
RM
z dnia 17 października 2013


w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 § 2 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (937kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 października 2013, 21:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829