Uchwała nr XXXII/183/2006RMz dnia 30 maja 2006w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej Na podstawie art.18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXII/183/2006
RM
z dnia 30 maja 2006


w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kłóbce, oznaczonej na mapie działką Nr 78/11, posiadającą urządzoną KW Nr 44119 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Służebność polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu każdoczesnym mieszkańcom budynku mieszkalnego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej Nr 77/1, dla  której w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzono KW Nr 48501.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 czerwca 2006, 15:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1523